Preise und Ansprechpartner

Osoby odpowiedzialne i ceny

Balet dziecięcy i klasa baletowa

Każde dziecko zostanie przydzielone do właściwej grupy wiekowej. Udział w zajęciach jest możliwy dopiero po zawarciu umowy ale pierwsza godzina jest darmowa dla każdego dziecka. Zajęcia odbywają się regularnie za wyjątkiem świąt i ferii szkolnych. Miesięczna opłata za jedno dziecko przy jednej godzinie zajęć tygodniowo wynosi 25 euro w Görlitz i 28 euro w Zittau. Od 2 dzieci w rodzinie lub przy wielu kursach w ciągu tygodnia oferujemy zniżki. Informacje i zameldowanie na kursy u Sabine Stiebler pod telefonem 0172 - 72 18 51 0 lub przez email sabine.stiebler@tanzetage-goerlitz.de


Kreatywny taniec dziecięcy i taniec nowoczesny dla dzieci

Każde dziecko zostanie przydzielone do własciwej grupy wiekowej. Udział w zajęciach jest możliwy dopiero po zawarciu umowy ale pierwsza godzina jest darmowa dla każdego dziecka. Zajęcia odbywają się regularnie za wyjątkiem świąt i ferii szkolnych.
O informacje o wysokosci opłat oraz inne szczegóły prosze pytać nauczycielkę Nicolle Mehnert pod telefonem 0177 - 24 11 77 8 lub przez email info@nicolle-mehnert.de


Taniec orientalny, taniec irlandzki, podstawy baletu, stopień średni baletu, qigong i yoga

Rozliczenie każdego z tych kursów odbywa się w oparciu o karnety, ktore można nabyć za 80 euro (na 10 jednostek) i ktore są ważne tylko na wybrany kurs. Karnet jest ważny 3 miesiące od daty wystawienia i nie można go przekazać innej osobie. Jedna lekcja kosztuje bez karnetu 10 euro. Pierwsza lekcja próbna (60 minut) kosztuje w każdym kursie 5 euro. Informacje i zameldowanie na kursy u Sabine Stiebler pod telefonem 0172 - 72 18 51 0 lub przez email sabine.stiebler@tanzetage-goerlitz.de


Tango argentyńskie

Kurs tańca argentyńskiego składa się z 5 połączonych ze sobą jednostek i ma określony początek i koniec. Kurs kosztuje 70 euro za 5 spotkań po 90 minut w 5 kolejnych oferowanych terminach lub 80 euro za 5 spotkań po 90 minut spośród 10 kolejnych oferowanych terminów. Na początku kursu należy wykupić karnet, którego nie można przekazać innej osobie i który traci ważność z końcem danego kursu. Udział w jednej lekcji bez karnetu kosztuje 20 euro. Za pierwszą próbną lekcję (90 minut) trzeba zapłacić 15 euro.
Zameldowanie można zrobić pisemnie lub ustnie i jest ono wiążące. Zameldowanie jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty za kurs, której można dokonać poprzez przelew bankowy lub gotówka PRZED rozpoczęciem kursu (5 jednostek). Nieprzyjście na kurs (niezależnie od powodu) nie zwalnia od opłaty za niego. Opłata za kurs nie jest zwracana. Informacje i zameldowanie na kursy u Sabine Stiebler pod telefonem 0172 - 72 18 51 0 lub przez email sabine.stiebler@tanzetage-goerlitz.de


Tango argeńtynskie – warsztaty

Warsztaty tanga argentyńskiego odbywają się nieregularnie w różnych terminach i trwają różnie. Cena za osobę zależy od warsztatu i będzie za każdym razem ogłaszana. Zameldowanie można zrobić pisemnie lub ustnie i jest ono wiążące. Zameldowanie jest równoznaczne z uiszczeniem opłaty za kurs, której można dokonać poprzez przelew bankowy lub gotówka PRZED rozpoczęciem kursu (5 jednostek). Nieprzyjście na kurs (niezależnie od powodu) nie zwalnia od opłaty za niego. Opłata za kurs nie jest zwracana. Informacje i zameldowanie na kursy u Sabine Stiebler pod telefonem 0172 - 72 18 51 0 lub przez email sabine.stiebler@tanzetage-goerlitz.de


Lindyhop i charleston

Ten kurs tańca odbywa się nieregularnie w różnych terminach. Jednostka lekcyjna w grupie kosztuje 23 euro za osobę. O informacje o wysokosci opłat oraz inne szczególy prosze pytać nauczycielkę Nicolle Mehnert pod telefonem 0177 - 24 11 77 8 lub przez email info@nicolle-mehnert.de


Taniec rytmiczny

Czas trwania: 2,5 godziny co mniej więcej 3 tygodnie w środy między godzina 19:15 i 21:45. Ponieważ ten kurs odbywa się bez nauczyciela we własnym zakresie, koszty za niego będą dzielone równomiernie na uczestnikow. Nie będą one jednak wyższe niż 6 euro za osobę.
Zameldowanie odbywa się przez email a.voelker@drehbuchpraxis.de


Life Kinetik

Kurs zaczyna się w październiku 2016, będzie się odbywał prawdopodobnie w soboty i trwał 1 godzinę. Kurs składa się z 12 jednostek a koszt na osobę wynosi 12 euro za godzinę. Zameldować można się wyłącznie na cały kurs a opłatę należy uiścić z góry.
Zgłoszenia i opłaty przyjmuje Peer Gebert przez email peer.gebert@gmx.de


Odpowiedzialność

Przebywanie i taniec w naszych pomieszczeniach odbywa się na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub szkody na zdrowiu osób, które nie zostały spowodowane przez TANZetage lub jej współpracowników. W przeciwnym razie odpowiedzialność za szkody materialne jest ograniczona do szkód wyrządzonych z rozmysłem i rażących zaniedbań. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w szatni ubrania.


Stan: 1 sierpnia 2016